Moryń

Co robić w ferie w pierwszy poniedziałek

Domy kultury i świetlice działające na terenie naszego powiatu przygotowały program dla dzieci i młodzieży. Gryfiński Dom Kultury przygotował program „Artystyczne podróże”. W Moryniu to cykl spotkań i wyjazdów „Twórczo i bezpiecznie”. A w Trzcińsku bez specjalnej nazwy, ale dziś atrakcji co nie miara.

skomentuj (18) czytaj więcej >>>

Czy złożyłeś walentynkowe życzenia i masz pomysł na wieczór

Dzień 14 lutego to święto Walentego, patrona zakochanych. Zakochani tego dnia robią wszystko, by sprawić przyjemność i radość ukochanej osobie. Najczęściej kupujemy kwiaty, prezent… Co zrobić, jeśli nie mamy pomysłu na prezent lub nie chcemy kupować słodyczy albo nie stać nas na coś bardzo efektownego?

skomentuj (14) czytaj więcej >>>

Komiczne sytuacje w Geoparku

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu zaprosza na komiczny spektakl teatralny „Separacja”, który odbędzie się w dniu 9 marca 2014 r. o godz. 18.00 w sali Geoparku. Pana Marczyka gościł Moryń w roku 2012, kiedy to przedstawiał monodram własnego autorstwa. Bilety w cenie 20 zł można nabyć w MBP w Moryniu i Mieszkowicach oraz przed spektaklem.

skomentuj (4) czytaj więcej >>>

Gdzie można nabyć zeszyt z kroniką

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu po raz piąty przygotował zeszyt „Kroniki moryńskiej”. Oprócz wydarzeń, jakie miały miejsce w gminie Moryń w 2013 r. tradycyjnie zawiera rys historyczny. Są tam m.in. dzieje ludzi po 1945 r. oraz wspomnienia seniorów – Janiny Markowskiej, Mariana Łosia i nieżyjącego już Adolfa Chowańskiego. Kronika zawiera sporo zdjęć udostępnionych przez mieszkańców Morynia, w większości przez Janinę Markowską.

skomentuj (5) czytaj więcej >>>

Skarg naszych rolników słuchał prezes ANR

Ziemia z unieważnionych przetargów ANR wróci do sprzedaży w formie przetargów ofertowych - zapewnił podczas dzisiejszego spotkania w Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej prezes ANR Leszek Świętochowski.

skomentuj (6) czytaj więcej >>>

Ogłosili konkurs na sołtysa roku 2014

Można już przesyłać zgłoszeń na konkurs o tytuł „Sołtysa Roku 2014”. Współzawodnictwo ogłosił Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Na realizację tego zadania zaplanował przeznaczyć z budżetu 15.000 zł. Kandydata do tytułu „Sołtysa Roku" mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz organy władzy samorządowej gmin: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

skomentuj (39) czytaj więcej >>>

Kwadratowy stół energetyczny

Jak utrzymać elektrownię Dolna Odra? – nad tym zastanawiają się samorządowcy i związkowcy w siedzibie starostwa gryfińskiego. W Nowym Czarnowie na 8 bloków czynnych jest obecnie 6. W najbliższym czasie dwa kolejne zostaną wyłączone. Chodzi o to, aby były nowe inwestycje i stąd nacisk strony społecznej aby zapadły odpowiednie decyzje.

skomentuj (14) czytaj więcej >>>

Skorzysta na tym nasz WOPR

Aż 400 tys. zł dostał wczoraj WOPR. Umowę na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Zachodniopomorskiego podpisali dziś wojewoda Marcin Zydorowicz i prezes zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tomasz Zalewski.

skomentuj (17) czytaj więcej >>>

Jak rozwiązywać problemy

Dyrektorzy przedszkoli, podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu spotkali się dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. To kolejne już spotkanie w ramach tzw. sieci współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej. Ekspert Artur Sawczuk tłumaczył jak podnosić jakość pracy dyrektora i skutecznie rozwiązywać problemy.

skomentuj (7) czytaj więcej >>>

Wszyscy głosowali za budżetem

Jednogłośnie uchwalono budżet powiatu gryfińskiego na 2014 rok. Dochody określono na poziomie nieco ponad 67 mln zł. Podobnej wysokości mają być też wydatki. Planowany deficyt budżetu 500 tys. zł postanowiono sfinansować przychodami z wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek.

skomentuj (17) czytaj więcej >>>